chat zalo goi lai goi lai

Hướng dẫn khai báo tên định danh theo Nghị Định 91/2020/ND-CP

Nghị Định 91/2020/ND-CP:

Hướng dẫn khai báo tên định danh theo Nghị Định 91/2020/ND-CP

Căn cứ Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020 các khách hàng là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tin nhắn thương hiệu để gửi tin quảng cáo cần khai báo thêm tên định danh để cung cấp giấy chứng nhận tên định danh cho cục An toàn thông tin.

Tên định danh (Brandname) người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo bằng tin nhắngọi điện thoại (sau đây gọi tắt là tên định danh) bao gồm không quá 11 ký tự viết liền nhau sử dụng chữ cái Latin, chữ số (từ 0 đến 9) hoặc các ký tự (-), (_), (.), khoảng trắng; không phân biệt chữ hoa, chữ thường; không là một tập hợp chỉ gồm các chữ số và được sử dụng để hiển thị hoặc xác định thông tin về nguồn gửi.

Tên định danh được cấp cho tổ chức, cá nhân là duy nhất trong Hệ thống tên định danh quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông (cục An toàn thông tin) cấp và có thời hạn sử dụng là 03 năm kể từ ngày được cấp.

 

Hướng dẫn khai báo tên định danh theo Nghị Định 91/2020/ND-CP

1. Hồ sơ khai báo tên định danh:

Quý khách cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:

2. Phương thức nộp hồ sơ khai báo đăng ký tên định danh:

– Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, Quý khách nộp hồ sơ theo 1 trong 2 phương thức như sau:

  • Phương thức 1: Nộp hồ sơ giấy thông qua dịch vụ bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

3. Cấp giấy chứng nhận tên định danh của cục An toàn thông tin:

Ngay sau khi nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) có trách nhiệm xác nhận việc đã nhận hồ sơ bằng cách gửi thư điện tử hoặc tin nhắn thông báo đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký, trong nội dung thông báo ghi cụ thể ngày, giờ đã nhận hồ sơ.

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và quyết định một trong các trường hợp sau:

  • Cấp tên định danh cho tổ chức, cá nhân và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn. Sau khi tổ chức, cá nhân nộp lệ phí theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) có trách nhiệm gửi giấy chứng nhận tên định danh quy định theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo hướng dẫn này thông qua thư điện tử,
  • Không cấp tên định danh cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần làm rõ, tổ chức, cá nhân bổ sung, giải trình, hoàn thiện hồ sơ và nộp lại hồ sơ theo quy định tại Điều 25 Nghị định này và thông báo lý do cho tổ chức, cá nhân thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn.

4. Lệ phí nộp Ngân sách nhà nước về việc khai báo tên định danh với cục ATTT:

– Thông tin về lệ phí dựa vào Thông tư 269/2016/TT-BTC của Bộ tài chính như sau: (thời gian áp dụng cụ thể sẽ thông báo sau khi có thông tin từ Bộ TTTT)​

  • 200.000đ/ 1 lần cấp mới
  • 100.000đ/ 1 lần gia hạn
  • 100.000đ/ 1 lần cấp lại

Sau khi được cấp giấy chứng nhận tên định danh, đơn vị nộp lệ phí vào Ngân sách nhà nước và thêm biên lai lên web của cục An toàn thông tin, nếu không thêm biên lai lên web giấy chứng nhận sẽ tự động hết hạn

5. Thông tin tham khảo đính kèm:

– Nghị định 91/2020/ND-CP: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-91-2020-ND-CP-chong-tin-n han-rac-thu-dien-tu-rac-cuoc-goi-rac-427854.aspx

– Thông tư 269/2016/TT-BTC: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-269-2016-TT-BTC-muc-thu-ke-khai -nop-quan-ly-phi-le-phi-an-toan-thong-tin-mang-2016-322504.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *